Ajan­koh­taista

Mitä on meneil­lään? Ota hal­tuun uusim­mat uuti­set ja elä­myk­set Kaup­pa­kes­kus Val­keasta.