Ajankohtaista

Ketturieha tulossa lauantaina 25.9.

Las­ten­ta­pah­tuma Ket­tu­rieha tekee paluun tule­vana lau­an­taina!

Ket­tu­rie­haa vie­te­tään syys­rie­han mer­keissä ja ohjel­massa on monta mie­len­kiin­toista ohjel­ma­nu­me­roa liit­tyen syk­syn eläi­miin ja kas­vei­hin. Roihu Repo­lai­nen ja Jonne Jää­karhu vie­rai­le­vat tapah­tu­massa!

Katso ohjelma ja aika­taulu tästä. 

Tapah­tu­man tuot­taa: Team Simi­Sami.

Ajankohtaista