Ajankohtaista

Lapsiperheiden lempparitapahtuma palaa tauoltaan

Ket­tu­rieha-las­ten­ta­pah­tuma palaa jou­lu­tauol­taan tule­vana lau­an­taina. Tällä ker­taa tee­mana on Roihu-Ketun Peli­päivä, eli luvassa on pal­jon eri­lai­sia haus­koja pelejä ja kisoja! Par­haille suo­ri­tuk­sille luvassa pie­niä pal­kin­toja. Tapah­tu­massa pai­kalla myös Roihu-Kettu.

Ket­tu­rieha Val­kean kol­man­nessa ker­rok­sessa lau­an­taina 28.1. klo 10–14. 

Katso tar­kempi ohjelma tästä.

Ajankohtaista