Tapah­tu­mat

Käy sisään Oulun elä­myk­sel­li­seen sydä­meen! Satoi tai pais­toi, Val­kean Kesä­katu on täynnä elä­määsi rikas­tut­ta­via tapah­tu­mia.