KAUPPAKESKUS VALKEA

Ter­ve­tu­loa Oulun
elä­myk­sel­li­seen
sydä­meen in English

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on ainut­laa­tui­nen kah­desta kort­te­lista ja niitä yhdis­tä­västä kate­tusta Kesä­ka­dusta muo­dos­tuva noin 50 liik­keen ja ravin­to­lan kaup­pa­kes­kus­ko­ko­nai­suus Oulun syk­ki­vässä sydä­messä.