Ajankohtaista

Moni hiihtolomalainen pysähtyy Oulussa – katso Valkean ravintolatarjonta

Monen hiih­to­lo­ma­lai­sen matka poh­joi­seen kul­kee Oulun läpi. Oulu onkin oiva puo­li­vä­lin tau­ko­paikka, jonne on helppo ja nopea tulla. 

Oulun Kaup­pa­kes­kus Val­kea moni­puo­li­sine ravin­to­loi­neen ja liik­kei­neen on mie­luisa vie­rai­lu­kohde koko per­heelle.

Val­kean ravin­to­loista löy­tyy mais­tu­vat eväät jokai­seen makuun: Rosso on tun­nettu her­kul­li­sista kivi­uu­ni­pizzois­taan ja lap­siys­tä­väl­li­sestä pal­ve­lus­taan, Friends & Brgr­sista saat kau­pun­gin par­haat puri­lai­set ja Hanko Sus­hin sus­hia parem­paa saa hakea. Lisäksi saman käy­tä­vän var­relta löy­dät Pic­nicin her­kul­li­set salaa­tit ja paton­git, Fafa’­sin fala­fel-pita­lei­vät, Wok’­sin autent­ti­set wokit sekä Clas­sic Pizza Res­tau­ran­tin usko­mat­to­man hyvät pizzat sham­pan­jan kera.

Katu­ta­son La Tor­re­fazio­nen lou­nas­lista vie kie­len men­nes­sään ja Bacaro Dop­pion ita­liais­tyyp­pi­set pik­ku­pur­ta­vat ovat apu pik­ku­näl­kään. Makean­nälkä tait­tuu Arnold­sin donit­seilla tai Jungle Juice Barin smoot­hiella.

Moni Val­kean ravin­tola tar­joaa mah­dol­li­suu­den myös tilata ruoat etu­kä­teen, jol­loin voit vain nopeasti pysäh­tyä nou­ta­massa ruoat ja jat­kaa mat­kaan. Katso tästä eri tilaus­vaih­toeh­dot.

Val­ke­aan nopein ja vai­vat­to­min reitti on ajaa Kivi­sy­dä­meen tai Val­kean park­ki­hal­liin. Molem­mista park­ki­hal­leista on suora his­siyh­teys kaup­pa­kes­kuk­seen ja sen eri ker­rok­siin. Ter­ve­tu­loa!

 

Ajankohtaista