Ajankohtaista

Ravintolarajoitukset ja take away -ruoka

Kiris­ty­nei­den koro­na­ra­joi­tus­ten myötä osa ravin­to­loista sul­kee ovensa jo klo 18. Sen jäl­keen vain take away ‑myynti on mah­dol­lista. Ravin­to­la­ra­joi­tuk­set ovat voi­massa 31.1.2022 asti. 

Seu­raa­vat Val­kean kah­vila- ja ravin­to­la­toi­mi­jat tar­joa­vat take away ‑ruo­kaa klo 18 jäl­keen:

Katso aukio­loa­jat liik­keen sivuilta! Ohjeet ja eri mah­dol­li­suu­det take away ‑tilaa­mi­seen täältä.

Ajankohtaista