Ajankohtaista

Nouda tai tilaa kotiin Valkeasta

Tie­sitkö, että iso osa Val­kean liik­keistä tar­joaa mah­dol­li­suu­den tilata tuot­teet kotoa käsin? 

Liik­keestä riip­puen tuot­teet voi nou­taa val­miiksi kerät­tynä liik­keestä tai pos­tin kautta kotiin tuo­tuna. Katso alta lis­tat, mitä eri vaih­toeh­toja eri liik­keet tar­jo­aat:

Muo­din liik­keet

Ravin­to­lat ja kah­vi­lat

Sokos Herkku ruo­ka­kauppa 

Ajankohtaista