Ajankohtaista

Yrittäjä – varaa kaupungin paras promopiste käyttöösi nyt!

Val­kean läpi kul­keva Kesä­katu on Oulun kes­kus­tan vilk­kain käve­ly­katu, jonka var­relta tavoi­tat hel­posti oulu­lai­set kulut­ta­jat. 

Kesä­ka­dulta vuo­kra­taan kau­pal­li­seen käyt­töön pro­mo­pis­teitä. Katso pro­mo­pis­tei­den esite tästä ja ota yhteyttä tästä!

Ajankohtaista