Ajankohtaista

Muotinäytöksiä, stailausvinkkejä ja ihana julkkisjuontaja Valkeassa la 14.5.

Val­keassa sukel­le­taan päi­väksi kevät- ja kesä­muo­din kieh­to­vaan maa­il­maan.

Lau­an­taina 14.5. Val­kean Kesä­ka­dulla jär­jes­tet­tävä muo­ti­ta­pah­tuma pitää sisäl­lään kolme muo­ti­näy­töstä, Muut­tu­jat ‑stai­laus­näy­tök­sen sekä muo­ti­tie­tois­kuja. Päi­vän juon­taa tar­kasta tyy­li­ta­jus­taan tun­nettu Sami Sykkö.

Katso aika­taulu ja tar­kempi ohjelma tästä!

Tapah­tu­man tuot­taa: Fas­hion Unit

Ajankohtaista