Ajankohtaista

Valkean aukioloaikoihin muutoksia ma 17.1. alkaen

Val­kean aukio­loai­koi­hin tulee muu­tok­sia maa­nan­taista 17.1. alkaen. Val­keassa ote­taan käyt­töön supis­te­tut vähim­mäi­sau­kio­loa­jat, jotka ovat: ma–pe 10–20, la 10–18 ja su 12–18.

Halu­tes­saan liik­keet ja ravin­to­lat voi­vat olla auki laa­jem­min. Muun muassa Sokos jat­kaa vielä tois­tai­seksi laa­jem­milla aukio­loa­joilla (ma–pe 9–20, la 9–19 ja su 11–18). Myös Sokos Herkku jat­kaa laa­joilla aukio­loa­joilla (ma–la 7–22, su 9–21).

Ravin­tola- ja kah­vi­la­toi­mi­joi­den osalta on ole­massa poik­keuk­sia val­lit­se­vien koro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi. Osa toi­mi­joista sul­kee ovensa klo 18, mutta moni ravin­tola tar­joaa ruo­kaa take away ‑myyn­tinä myös klo 18 jäl­keen.

Tar­kista ajan­ta­sai­set liike- ja ravin­to­la­koh­tai­set aukio­loa­jat Val­kean net­ti­si­vuilta.

Ajankohtaista