Ajankohtaista

Pidennämme aukioloaikojamme tulevalle viikonlopulle

Val­kean toi­mi­jat tar­joa­vat asiak­kail­leen mah­dol­li­suu­den rau­hal­li­siin jou­luos­tok­siin tule­vana vii­kon­lop­puna la–su 18.–19.12. Val­kea on avoinna molem­pina iltoina klo 20:00 saakka.

Otat­han huo­mioon val­lit­se­van tilan­teen asioi­des­sasi Val­keassa. Pidä tur­va­väli, ajoita ostos­reis­susi rau­hal­li­sem­paan ajan­koh­taan, huo­lehdi käsi­hy­gie­niasta ja käytä mas­kia.

Ter­ve­tu­loa!

Ajankohtaista