Ajankohtaista

Muotinäytöksiä ja tyylikoulua Kesäkadulla la 18.9.

Val­keassa sukel­le­taan lau­an­taina 18.9. päi­väksi muo­din kieh­to­vaan maa­il­maan Val­kea X Muoti -tapah­tu­massa.

Luvassa on mukaan­sa­tem­paa­vaa ohjel­maa muo­ti­näy­tös­ten, stai­laus­vink­kien, kork­ka­ri­kä­ve­ly­kou­lun ja tie­ten­kin toi­nen tois­taan onnis­tu­neem­pien muo­tios­tos­ten muo­dossa.

Tapah­tu­man tuot­taa Fas­hion Unit ja sen luot­sina toi­mii toi­mit­taja, esiin­tyjä, kolum­nisti, kom­men­taat­tori ja kir­jai­lija Sami Sykkö.

Katso muo­ti­ta­pah­tu­man aika­taulu tästä.

Ajankohtaista