Ajankohtaista

KesäkatuPOP-kaupunkifestari tulossa!

Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­katu muut­tuu lau­an­taina 2.10. fes­ta­ria­ree­naksi.

Ilmai­nen musiik­ki­fes­ti­vaali Kesä­ka­tu­POP jär­jes­te­tään tule­vana syk­synä ensim­mäistä ker­taa. Fes­ta­ri­päi­välle on kiin­ni­tetty neljä lupaa­vaa artis­tia, joista ensim­mäi­nen jul­kais­taan per­jan­taina 3.9.

Kurk­kaa tästä Kesä­ka­tu­POP-sivusto, jonne päi­vi­te­tään uusim­mat uuti­set!

Huom. Tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­sessä ote­taan huo­mioon val­lit­seva koro­na­ti­lanne. Kaup­pa­kes­kus Val­kea pidät­tää oikeu­den mah­dol­li­siin peruu­tuk­siin tai ohjel­ma­muu­tok­siin.

Tapah­tu­man tuot­taa: Team Simi­sami

Ajankohtaista