Ajankohtaista

Classic Pizza Restaurantin avaus viivästyy

Val­kean ravin­to­la­maa­ilma Köö­kissä pian avau­tu­van Clas­sic Pizza Res­tau­ran­tin avaus siir­tyy kesä­kuulle. Aiem­min tavoit­teena oli avata tou­ko­kuun aikana.

Ilmoi­tamme tar­kan ava­jais­päi­vän heti, kun se var­mis­tuu ja kas­va­tamme vielä het­ken ajan pizzan näl­käämme!

Ajankohtaista