Ajankohtaista

Valkea viettää 5-vuotissyntymäpäiviään viikonloppuna

Val­kean ava­jai­sista tulee näinä päi­vinä kulu­neeksi viisi vuotta. Synt­tä­reitä juh­li­taan tänä vuonna ilman ohjel­ma­nu­me­roita, mutta luvassa on kui­ten­kin tar­jouk­sia täynnä oleva Val­kean liik­kei­den yhtei­nen kupon­ki­vihko sekä mah­tava 5‑vuotisarvonta! Kupon­ki­vih­koja jaossa rajoi­tettu määrä.

Synt­tä­reitä vie­te­tään pe-su 9.–11.4. Lue lisää synt­tä­reistä täältä. 

Huom. Aukio­loai­kamme vaih­te­le­vat liike- ja ravin­to­la­koh­tai­sesti.
Tar­kista aukio­loa­jat täältä. 

Ajankohtaista