Ajankohtaista

Voi hyvin! -tapahtumia Valkeassa tammikuussa

Tam­mi­kuussa Val­keassa kes­ki­ty­tään hyvin­voin­tiin. Hyvin­voin­ti­toi­mi­jat esit­täy­ty­vät Kesä­ka­dulla stän­deil­lään ja anta­vat tie­tois­kuja, näy­te­tun­teja tai muuta ins­pi­roi­vaa hyvin­voin­tiin liit­ty­vää ohjel­maa Kesä­ka­dun lavalla. Tule hank­ki­maan tie­toa ja ins­pi­raa­tiota hyvään elä­mään Val­keasta!

Tam­mi­kuun var­mis­tu­nee­seen Voi Hyvin! ‑ohjel­maan voit tutus­tua täällä: https://kauppakeskusvalkea.fi/kampanja/voi-hyvin/

Jos olet hyin­voin­tiy­rit­täjä ja sinua kiin­nos­taisi tuoda asian­tun­te­mus­tasi Kesä­ka­dulle ja sen lavalle, ota yhteyttä Val­kean tapah­tuma- ja mark­ki­noin­ti­pääl­lik­köon riikka.forsman@sok.fi.

 

Ajankohtaista