Ajankohtaista

Järjestä tapahtuma tai esiinny Kesäkadulla!

Kesä­katu on kaik­kien kau­pun­ki­lais­ten yhtei­nen tapah­tu­ma­paikka. Kesä­ka­dun tapah­tu­mia koor­di­noi Kaup­pa­kes­kus Val­kea. Eri­lai­set kau­pun­ki­lais­ten iloksi ja hyö­dyksi jär­jes­tet­tä­vät tapah­tu­mat ovat ter­ve­tul­leita Kesä­ka­dulle ilman eril­listä veloi­tusta! Täältä voit tar­kas­tella Kesä­ka­dun tapah­tu­ma­ka­len­te­ria.

Kau­pal­li­sista tapah­tu­mista Kaup­pa­kes­kus perii hin­nas­ton mukai­sen mak­sun.

Koska Kesä­ka­dun ylei­sössä on kai­ke­ni­käi­siä kau­pun­ki­lai­sia ja vie­rai­li­joita, Kaup­pa­kes­kus Val­kea pun­nit­see tapaus­koh­tai­sesti jokai­sen tapah­tu­man sovel­tu­vuu­den Kesä­ka­dun lavalle.

YHTEYDENOTOT / VARAUKSET:

Tapah­tu­ma­pääl­likkö
Riikka Fors­man
p. 044 788 3412
riikka.forsman@sok.fi

KÄYTÄNNÖNJÄRJESTELYT:

Kaup­pa­kes­kusas­sis­tentti
Maria Moi­la­nen
maria.moilanen@sok.fi

Ajankohtaista