Ajankohtaista

Kesäkatu suljetaan läpikululta Naisten Illan ajaksi pe 27.9.

Kaup­pa­kes­kus Val­kea on hake­nut ja saa­nut yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nalta luvan sul­kea Kesä­katu läpi­ku­lulta Nais­ten Ilta ‑tapah­tu­man ajaksi per­jan­taina 27.9. Nais­ten Ilta alkaa klo 18 ja Kesä­katu sul­je­taan läpi­ku­lulta tun­tia aiem­min klo 17.

Sisään­käynti Val­ke­aan tapah­tuu tuona aikana Sokok­sen ja Instru­men­ta­riu­min välissä, Kaup­pu­rien­ka­dulla Auto­saarta vas­ta­päätä, sijait­se­vasta sisään­käyn­nistä. Kivi­sy­dä­meen tai pois Kivi­sy­dä­mestä Val­kean his­sien kautta pää­see kul­ke­maan joko Kaup­pu­rien­ka­dun sisään­käyn­nistä tai poh­jois­puo­lelta Pak­ka­huo­neen­ka­dun suun­nasta Kesä­ka­dun pää­dyn sivuo­vesta.

Kesä­ka­dun sul­ke­mi­nen läpi­ku­lulta aut­taa var­mis­ta­maan tapah­tu­man tur­val­li­suu­den ja viih­tyi­syy­den.

Tapah­tu­massa lavalle nouse­vat muun muassa Anni Hau­tala, Antti Keto­nen, Pete Park­ko­nen ja drag queen NikoLa. Tapah­tu­masta ja sen ohjel­masta voit lukea lisää tapah­tu­man omalta sivulta.

Ajankohtaista