Ajankohtaista

Loppuvuoden ohjelmaa Kesäkadulla

Vuosi 2017 alkaa olla lopuil­laan, mutta Val­kean Kesä­ka­dulle on tulossa vielä ohjel­maa! Katettu Kesä­katu ottaa vas­taan läm­pi­mästi säällä kuin säällä! Jat­kossa ohjel­man voi tar­kis­taa Kesä­katu-väli­leh­deltä, johon päi­vi­tämme Kesä­ka­dun tapah­tu­mat. Sieltä löy­tyy myös info, miten pää­set itse Kesä­ka­dulle pro­moa­maan tai esiin­ty­mään. Läm­pi­mästi ter­ve­tu­loa!

Lop­pu­vuo­den ohjel­maa:

 

La 23.12. saakka Jou­lu­tori

 

La 16.12.

klo 12–14:30 Kita­risti Pete Cooke (Oulu School of Gui­tar) ja lau­laja Anna Jack­son esit­tä­vät jou­lu­lau­luja ja pop­pia

klo 15:00–15:10 ja 16:00–16:10 Oulun voi­mis­te­luseu­ran tans­sie­si­tys flash mob

klo 16:45–17:45 Oulu TT Big Band esit­tää big band ‑sovi­tuk­sia tun­ne­tuista jou­lu­lau­luista

 

Ti 19.12.

klo 18–18:15 Pop­kuoro Volaa

 

Pe 22.12.

klo 17–18 Vas­ki­musiik­kia

Ajankohtaista