Tapahtuma
pe 1.9.2023
klo 18.00 — 20.00

Yhteisvastuu-nuortenilta Valkeassa pe 1.9. - keskustelua väkivallasta ja musiikkia tähtiesiintyjiltä!

Kaup­pa­kes­kus Val­keassa vie­te­tään Yhteis­vas­tuu-nuor­te­nil­taa pe 1.9.2023 klo 18–20. 

Illan aikana musiik­kia täh­tie­siin­ty­jiltä, herät­te­le­viä puheen­vuo­roja nuor­ten väki­val­lasta sekä videoita keräyk­sestä. Lavalla mm. saa­me­lai­nen rap-artisti Mihkku Laiti ja Wal­ker­sin työn­te­ki­jöitä. Mukana myös Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­talo.

Illan päät­teeksi klo 19–20 upean Elias Kas­ki­sen kon­sertti!

Yhteis­vas­tuu kerää tänä vuonna varoja nuor­ten koke­man ja teke­män väki­val­lan ehkäi­se­mi­seen sekä nuor­ten aut­ta­mi­seen väki­val­tai­sessa maa­il­massa.

Tapah­tuma on osa Oulun päi­viä.
Yhteis­vas­tuu-nuor­te­nil­lan jär­jes­tä­vät Oulun ev.lut. seu­ra­kun­nat ja Kirk­ko­pal­ve­lut.

Lue lisää tapah­tu­masta täältä.

KUVA: ANNI HARTIKAINEN /WARNER MUSIC