Tapahtuma
ke 5.2.2020
klo 16.00 — 17.30

Vuolle Setlementin VARES-verkosto: Tutustu vapaaehtoistoimintaan!

VARES on vapaa­eh­tois­toi­min­nan ver­kosto, joka tukee ja kehit­tää vapaa­eh­tois­toi­min­taa Poh­jois-Poh­jan­maalla. Jäse­ni­nämme on noin 40 jär­jes­töä, han­ketta sekä muuta toi­mi­jaa, kuten Punai­nen Risti, Oulun kau­punki ja Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­liitto.

Esit­te­lemme vapaa­eh­toi­suutta ja eri­lai­sia tapoja toi­mia vapaa­eh­toi­sena omaan elä­mään sopi­valla tavalla. Ter­ve­tu­loa kur­kis­ta­maan vapaa­eh­toi­suu­teen ren­nossa infossa!