Tapahtuma
ma 18.6.2018
klo 14.00 — 17.00

Vuolle opiston palvelutarjonnan esittelypiste

Vuolle opis­ton pal­ve­lu­tar­jon­nan esit­te­ly­piste.

Vuolle Oulu  jär­jes­tää kan­sa­lais­opis­ton kurs­si­si­säl­löistä nopeita asia­kas­tes­tauk­sia pal­ve­lu­muo­toi­lun kei­noin.
Pai­kalla kurs­sie­sit­te­ly­ku­via.
Tule tutus­tu­maan tule­vaan kurs­si­si­säl­töön ja ker­to­maan omia näke­myk­siä kurs­seista kurs­si­si­säl­tö­jen kehit­tä­mis­työtä var­ten.

Ter­ve­tu­loa!