Tapahtuma
pe 31.1.2020
klo 17.00 — 18.00

Voi Hyvin! Terminaali @ Kesäkadun lava

Per­jan­taina 31.1. klo 15–19 Voi hyvin-viik­ko­jen mer­keissä Kesä­katu täyt­tyy elä­mys­kes­kus Ter­mi­naa­lin toi­mi­joista!

Tapah­tu­man aikana on eri­lai­sia esit­te­ly­tar­jouk­sia, akti­vi­teet­ti­pis­teitä, sekä onnen­pyörä, jossa on hui­keita pal­kin­toja eri Ter­mi­naa­lin toi­mi­joi­den toi­mi­pis­tei­siin!
Tapah­tu­man hui­pen­tuma on klo 17–18, jol­loin lavalla näh­dään mm. tans­sie­si­tyk­siä ja eri toi­mi­joi­den esit­te­lyt! Juon­ta­jana toi­mii Jonna Suo­kas.
Mukana tapah­tu­massa Lii­kun­ta­kes­kus Voitto, Oulun Kamp­pai­luklubi, TFW Oulu, Tans­si­kes­kus City­dance, Joo­gas­tu­dio Oulu, Super­park Oulu ja Tapah­tu­ma­kes­kus Tul­li­sali.