Tapahtuma
to 30.1.2020
klo 14.00 — 14.30

Voi Hyvin! Naisten hyvinvointikeskus Tuntuma: Mikä on vatsalihasten erkauma?

Nais­ten hyvin­voin­ti­kes­kus Tun­tuma: Mikä on vat­sa­li­has­ten erkauma? ‑tie­toisku

Aiheesta puhu­taan pal­jon, mutta mikä erkauma on, kenellä sitä voi esiin­tyä ja miten sitä voi­daan kun­tout­taa? Tule kuun­te­le­maan tie­tois­kua Kesä­ka­dulle!

Nais­ten Hyvin­voin­ti­kes­kus Tun­tuma on Oulussa sijait­seva nai­sille suun­nat­tuja fysio­te­ra­pia- ja lii­kun­ta­pal­ve­luja tar­joava yri­tys. Tun­tu­man eri­tyis­osaa­mista ovat vat­sa­li­has­ten erkau­man ja lan­tion­poh­jan kun­tou­tus, nais­ten per­so­nal trai­ning ‑val­men­nus sekä ras­kausa­jan ja syn­ny­tyk­sen jäl­kei­nen har­joit­telu.