Tapahtuma
pe 17.1.2020
klo 12.00 — 18.00

Voi Hyvin! Kivut-ON esittäytyy ja kertoo palautumisesta Kesäkadun lavalla

Kivut-ON -》kivu­ton

“Kivut-ON on oulu­lai­nen hie­ronta- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lua­lan yri­tys.
Tar­joamme klas­sista hie­ron­taa ja olemme kivun­hoi­toon eri­kois­tu­neita kou­lu­tet­tuja hie­ro­jia. Olemme eri­kois­tu­neet hoi­ta­maan ylei­sim­piä tuki- ja lii­kun­tae­lin­ten ongel­mia.
Varaa aika hie­ron­taa ja teh­dään juuri sinulle sopiva hoi­to­suun­ni­telma hyvin­voin­tisi paran­ta­mi­seksi.”

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan Kivut-ON toi­min­taan ja oppi­man teho­kas tau­ko­jumppa!

klo 15.30 Kivut-ON: Palau­tu­mi­nen ja avaa­via liik­keitä
klo 16.30 Kivut-ON: Palau­tu­mi­nen ja avaa­via liik­keitä
klo 17.30 Kivut-ON: Palau­tu­mi­nen ja avaa­via liik­keitä