Tapahtuma
ke 2.1.2019
klo 11.00 — 18.00

Verohallinnon pop-up piste

Vero­hal­lin­non pop-up piste, jossa ker­ro­taan Oma­Vero-pal­ve­lusta. 
Oma­Vero on Vero­hal­lin­non säh­köi­nen asioin­ti­pal­velu, jossa voit hoi­taa lähes kaikki vero­asiat.

Ter­ve­tu­loa pai­kan päälle, asian­tun­ti­jat ker­to­vat sinulle lisää.