Tapahtuma
ti 10.9.2019
klo 10.30 — 14.30

Verohallinnon pop-up piste

Vero­hal­lin­non pop-up piste asiak­kaille.
Vero­hal­linto osal­lis­taa asiak­kaita uutta kehit­teillä ole­vaa chat­bot-pal­ve­lua var­ten.

Asiak­kailla on mah­dol­li­suus kokeilla chat­bot­tia ja antaa samalla palau­tetta sen toi­mi­vuu­desta!

Ter­ve­tu­loa!