Tapahtuma
to 18.10.2018
klo 11.00 — 14.00

Vanhusten Viikon tapahtuma- Yhteistyöllä yksinäisyyttä vastaan

Ilon­pi­sara-pro­jekti jär­jes­tää ikään­ty­neille suun­na­tun Van­hus­ten vii­kon tapah­tu­man yhteis­työssä Van­hus- ja lähim­mäi­sen­lii­ton, Kotien puo­lesta kes­kus­lii­ton ja Etsi­vän van­hus­työn kanssa.