Tapahtuma
to 23.11.2023

Valkean NORMAL-myymälän avajaiset

Myy­mä­län ava­jai­sissa on luvassa pie­niä yllä­tyk­siä ensim­mäi­sille asiak­kaille, onnen­pyö­rän pyö­räy­tystä, kisai­lua sekä tie­tysti pal­jon nor­maa­leja tuot­teita epä­nor­maa­leilla hin­noilla!

Löy­dät NOR­MA­Lin Kaup­pa­kes­kus Val­kean 1. ker­rok­sesta, Kesä­ka­dun lavaa vas­ta­päätä.

NOR­MAL-myy­mä­län ava­jai­set 
Kaup­pa­kes­kus Val­kea, 1. ker­ros
To 23.11. klo 10.00 alkaen

NORMAL on tans­ka­lai­nen päi­vit­täis­ta­va­ra­ketju, josta löy­dät laa­jan vali­koi­man merk­ki­tuot­teita, kuten ihon­hoito- ja hygie­nia­tuot­teita, meik­kejä, napos­tel­ta­vaa, sii­vous­tuot­teita ja pal­jon muuta pysy­västi alhai­sin hin­noin.