Tapahtuma
la 16.12.2023
klo 09.00 — 19.00

Valkean Joulumyyjäiset la 16.12.

Kaup­pa­kes­kus Val­kean Kesä­ka­dulla vie­te­tään tun­nel­mal­li­sia Jou­lu­myy­jäi­siä lau­an­taina 16.12. klo 9–19. Jou­lu­myy­jäi­sistä löy­dät käsi­työ­tuot­teita ja herk­kuja, jotka sopi­vat lah­jaksi tai tuliai­siksi!

Tapah­tu­maan jou­luista tun­nel­maa luo Kesä­ka­dun lavalla esiin­tyvä Tii­akat­rii­na­Sound.

Tii­akat­rii­na­Sound on lau­laja ja lau­lun­te­kijä, jolla on vuo­sien koke­mus keik­ka­la­voilta. Lau­lu­jen tul­kinta ja kuu­li­jan pysäh­ty­mi­nen musii­kin äärelle on parasta, mitä esiin­ty­mi­nen hänelle antaa. Tii­akat­rii­na­Sound luo tun­nel­man jokai­seen tilai­suu­teen ammat­ti­mai­sella otteel­laan.

Tii­akat­rii­na­Sound esiin­tyy Kesä­ka­dun lavalla la 16.12. klo 12.00–12.30, klo 14.00–14.30 ja 16.00–16.30.

 

Toi­mi­jat:

Nahka-Aitta | Nah­ka­tuot­teita

Choco­Som­nia | Suklaata

Jää­lin Vaate | Vaa­te­tusta

Venka&Vinka | Design-koruja ja ‑asus­teita

Törmi Design | Koruja ja asus­teita

Juh­la­tai­tei­lija | Pika­muo­to­ku­va­tai­detta

 

Ter­ve­tu­loa teke­mään jou­lui­sia löy­töjä pukin­kont­tiin!