Tapahtuma
la 11.1.2020
klo 13.00 — 16.00

VALKEA <3 UUDET HARRASTUKSET: North-Hill Country Dancers / rivitanssi

Tule tutus­tu­maan kant­ri­tans­sin saloi­hin ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin Kesä­ka­dulle.

“North-Hill Country Dancer­sin tans­si­polku kulki Suo­meen Mari Vähä­kuo­puk­sen boot­sien kan­noissa Hol­la­nista vuonna 1995. Täl­löin pie­nessä kylässä Oulun kupeella muu­tama kave­ri­kin sai kant­ri­här­kä­sen pure­man. Vuonna 1997 rekis­te­röi­tiin North-Hill Country Dancers ry, joka jat­kaa mat­kaansa nyt Oulun kau­pun­gilla ja hie­man muu­al­la­kin.

Kant­ri­tans­sin har­joi­tuk­sissa ja kai­kissa kant­ri­ta­pah­tu­missa on tär­keintä, että meillä kai­killa on haus­kaa ja muka­vaa yhdessä. Ei tar­vitse olla huip­pu­tans­sija tul­lak­seen mukaan vaan riit­tää kun pitää kant­ri­musii­kista ja iloi­sesta mei­nin­gistä ja tans­si­mi­sesta — eikä sekään ole pakol­lista.”

Lue lisää: http://www.nhcd.fi/