Tapahtuma
ma 6.1.2020
klo 16.00 — 18.00

VALKEA <3 UUDET HARRASTUKSET: Oulun Miekkailuseura ry / miekkailu

Tule tutus­tu­maan Oulun miek­kai­luseu­raan ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin miek­kai­lun parissa.

“Oulun Miek­kai­luseura jär­jes­tää kurs­seja kai­ke­ni­käi­sille miek­kai­lusta, his­to­rial­li­sesta miek­kai­lusta, vii­kin­ki­miek­kai­lusta tai nyky­ai­kai­sesta vii­siot­te­lusta kiin­nos­tu­neille! Tar­jolla on niin vii­kon­lo­pun mit­tai­sia alkeis­kurs­seja, lyhyt­kurs­seja kuin pitem­pi­kes­toi­sia­kin perus­kurs­seja (molem­missa sama sisältö).

Urhei­lu­miek­kailu on tur­val­li­nen laji, joka kehit­tää moni­puo­li­sesti moto­ri­sia tai­toja sekä paran­taa kehon ja mie­len hal­lin­taa, ja siksi se sopii­kin kai­kille ikään kat­so­matta.”

Lue lisää: https://www.oulunmiekkailuseura.fi/