Tapahtuma
pe 10.1.2020
klo 17.00 — 19.00

VALKEA <3 UUDET HARRASTUKSET: Oulu Roller Derby

“Kiin­nos­taako kon­tak­tiur­heilu, haluai­sikko tree­nata kivo­jen tyyp­pien kaa? Rol­ler derby on quad-rul­la­luis­ti­milla pelat­tava nopea­tem­poi­nen kon­tak­ti­laji, jossa omalla keholla tor­ju­taan ja teh­dään hyök­käyk­siä jouk­ku­een voi­min. Voit har­ras­taa pelaa­jana, toi­mit­si­jana sekä tuo­ma­rina.

Kaikki täysi-ikäi­set ovat urhei­lu­taus­tasta riip­pu­matta ter­ve­tul­leita. Monelle derby on ensim­mäi­nen laji, joka on tuo­nut elä­mään sään­nöl­listä liik­ku­mi­sen iloa ja jouk­kueur­hei­lun yhtei­söl­li­syyttä.”

Lue lisää: http://oulurollerderby.com/