Tapahtuma
to 13.2.2020
klo 12.00 — 16.00

Uskalla Yrittää -semifinaali 2020

Lapin ja Poh­jois-Poh­jan­maan NY-yrit­tä­jät saa­pu­vat Kesä­ka­dulle myy­mään inno­va­tii­vi­sia tuot­tei­taan ja pal­ve­lui­taan Nuori Yrit­tä­jyys ry:n jär­jes­tä­män Uskalla Yrit­tää ‑semi­fi­naa­lin mer­keissä.

Mes­su­ta­pah­tuma ava­taan klo 12.00 ja nuor­ten myyn­ti­pis­tei­siin voi käydä tutus­tu­massa aina klo 15.45 saakka. Kesä­ka­dun tapah­tu­ma­la­valla kuul­laan myös nuor­ten timant­ti­sia myyn­ti­pu­heita päi­vän aikana.

Semi­fi­naa­lin par­haat yri­tyk­set pal­ki­taan ja he pää­se­vät kan­sal­li­seen Uskalla Yrit­tää ‑finaa­liin, joka jär­jes­te­tään huh­ti­kuussa Hel­sin­gin kes­kus­tassa.

Lue lisää: https://uskallayrittaa.fi/semifinaalit/pohjois-pohjanmaa/