Tapahtuma
to 23.5.2024
klo 09.30 — 15.30

Bamse-nalle ja TUI:n pop-up matkatoimisto saapuu Valkeaan to 23.5.!

Tors­taina 23.5. TUI avaa pop-up mat­ka­toi­mis­ton Val­kean Kesä­ka­dulle klo 9.30–15.30. Halaa Bam­sea, kysy mat­ka­vink­kejä, varaa loma tai osal­listu arvon­taan, jossa pal­kin­toina on kaksi 500 euron mat­ka­lah­ja­kort­tia!

Tie­sitkö, että nyt pää­set entis­tä­kin useam­paan TUIn loma­koh­tee­seen suo­raan Oulusta! Lähde Oulusta suo­rin len­noin kesällä uutuus­koh­tei­siin kuten Mal­lorcalle, Kroa­ti­aan, Bul­ga­ri­aan, Kyprok­selle ja Sisi­li­aan, unoh­ta­matta van­hoja tut­tuja Väli­me­ren loma­koh­teita.

Bamse TUIn pis­teellä Val­kean 1. ker­rok­sen aulassa klo 9.30, 12, 13.30 ja 15. Tämän lisäksi voit nähdä maa­il­man vah­vim­man nal­len kaup­pa­kes­kuk­sen käy­tä­villä päi­vän aikana. Kaikki tämä tors­taina 23.5.!