Tapahtuma
to 12.3.2020
klo 16.00 — 20.00

Tubetour 2020

Tube­Tour-show karaut­taa kier­tu­eelle jo vii­dettä vuotta! Val­keassa Tube­tour 2020 pysäh­tyy to 12.3. klo 16 alkaen.

5‑vuotisjuhlan kun­niaksi odo­tettu tur­nee kat­taa Suo­men isom­min ja laa­jem­min kuin kos­kaan 🙌

Tube­Tour-kier­tue start­taa hel­mi­kuussa seit­se­män suo­sik­ki­tu­bet­ta­jan voi­min! Luvassa on vauh­di­kas lavas­how, entistä enem­män keik­koja, uusia kau­pun­keja ja yllä­tyk­siä sekä taa­tun Tube-tun­nel­man kruu­naava Meet & Greet.