Tapahtuma
pe 27.4.2018

Suomipop Festivaalin promootio

Per­jan­taina 27.4. klo 12–17 Suo­mi­pop Fes­ti­vaali Oulu val­taa Kaup­pa­kes­kuk­sen.

Lau­an­taina 28.4 klo 10–17 luvassa mm. rek­ry­toin­tia, jossa hae­taan tapah­tu­malle some­tii­miä, joka myös jal­kau­tuu Oulun seu­dulle jaka­maan fes­ta­rin ilo­sa­no­maa.

Lisää tie­toa tapah­tu­man net­ti­si­vuilta Suo­mi­Pop Fes­ti­vaali Oulu

Ter­ve­tu­loa!