Tapahtuma
ke 15.5.2019
klo 15.00 — 19.00

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto

Tällä vii­kolla vie­te­tään uima­tai­to­viik­koa.
Suo­men Uimao­pe­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­liitto jär­jes­tää kier­tu­een 20-vuo­ti­sen ole­massa olonsa vuoksi. Tapah­tu­man tar­koi­tus on tuoda esille uima­tai­don tär­keys.

Esit­te­ly­pis­teellä on mah­dol­li­suus kes­kus­tella uima­tai­dosta tai vesi­tur­val­li­suu­desta. Jaamme samalla lap­sille puu­ha­kir­joja uima­tai­dosta.

 

Ter­ve­tu­loa!