Tapahtuma
to 18.11.2021
klo 10.00 — 20.00

Startup Refugees pop-up

Ter­ve­tu­loa Star­tup Refu­gee­sin jär­jes­tä­mään pop-upiin tors­taina 18.11. Val­keassa!

Haluatko tänä vuonna tukea vasta aloit­ta­nutta pie­ny­rit­tä­jää? Haluatko löy­tää vähän ainut­laa­tui­sem­pia jou­lu­lah­joja? Tule tutus­tu­maan Oulussa aloit­ta­nei­den Hey­beauty Col­lec­tions, Unity & Plu­ra­lity ja Isles of Beauty ‑brän­dien tar­jon­taan. Esillä upean värik­käitä vaat­teita, rep­puja, lauk­kuja ja asus­teita Afri­kasta ja Aasiasta.

#osta­tar­koi­tuk­sella #buywith­pur­pose

Star­tup Refu­gees on voit­toa tavoit­te­le­ma­ton jär­jestö, joka tukee maa­han­muut­ta­nei­den työl­lis­ty­mistä ja yrit­tä­jyyttä Suo­messa. Pop-upissa mukana ole­vat myy­jät ovat osal­lis­tu­neet Star­tup Refu­gee­sin yrit­tä­jyys­oh­jel­maan, jossa yrit­tä­jyy­destä kiin­nos­tu­neet maa­han­muut­ta­jat ja alku­vai­heen pie­ny­rit­tä­jät saa­vat tie­toa ja neu­voa yrit­tä­jyy­destä Suo­messa.

Löy­dät pop-up tapah­tu­maan osal­lis­tu­vat brän­dit myös somesta:

https://www.instagram.com/heybeautycollections_finland/ 

https://www.instagram.com/islesofbeauty.fi/

 

https://www.instagram.com/unityplurality/