Tapahtuma
la 8.2.2020
klo 11.00 — 16.00

Stadion Snowcross Oulu, Extreme Stadium Race

Sta­dion Snowc­ross Oulu aje­taan jo vii­dettä ker­taa Rak­si­lan pesä­pal­los­ta­dio­nilla 21.–22.2.2020. Kil­pailu on yksi Euroo­pan suu­rim­mista moot­to­ri­kelk­ka­kil­pai­luista. Mukana on kaikki huip­pu­kul­jet­ta­jat myös Ruot­sista ja Nor­jasta. Tapah­tu­maa esi­tel­lään Kesä­ka­dulla ja näh­tä­villä on aito moot­to­ri­kelkka. Tule jutut­ta­maan tapah­tu­man jär­jes­tä­jiä ja hyp­pää kel­kan kyy­tiin. Osal­listu samalla Sled Sel­fie kisaan ja voita liput tapah­tu­maan.

Lisä­tie­toja tapah­tu­masta www.snowcrossoulu.com