Tapahtuma
to 12.8.2021
klo 15.00 — 15.30

Lastenlaulukatu Trubaduuri HISKI

Las­ten­lau­lu­ka­dun HISKI esiin­tyy Val­kean Kesä­ka­dulla katu­ta­sossa klo 15.00

HISKI on kiel­ten heli­nää, puhal­lusta, päri­nää, torak­koja ja harak­koja. Avant-gar­den, reg­gaen ja ame­rica­nan seu­duilla seik­kai­leva, Pentti Pun­kin Syn­ty­mä­päi­vis­tä­kin tuttu, yhden mie­hen bändi höys­tää muu­ten akus­tista las­ten­musiik­ki­sop­paansa myös hyp­py­sel­li­sellä elekt­ro­ni­sia ryt­mejä. Artis­tin nimi kir­joi­te­taan suur­aak­ko­silla, sillä suuri osa koh­dey­lei­söstä ei ihan vielä pie­naak­ko­sia hal­litse.