Tapahtuma
ke 30.5.2018
klo 15.00 — 18.00

Selvänä kesään -tapahtuma

 

Kou­lu­jen päät­ty­mi­sen ja kesä­lo­mien kyn­nyk­sellä Oulun polii­si­lai­tos jär­jes­tää “Sel­vänä kesään” tapah­tu­man Oulun kesä­ka­dulla.

Aika: ke 30.5.2018 klo 15 — 18
Paikka: Kesä­katu (Iso­katu 25)

Ohjel­massa:
— SANA esiin­tyy tasa­tun­nein + Maya Paak­kari vie­rai­lee
— Tie­tois­kuja päih­teet­tö­myy­destä, mukana useita yhteis­kump­pa­neita
— Juon­ta­jana Tuukka Myl­ly­mäki

Päih­tei­den vas­tai­nen tapah­tuma on kai­kille avoin ja ilmai­nen. Mukana useita Oulun polii­sin yhteis­työ­kump­pa­neita mm. Byströ­min nuor­ten pal­ve­lut, tyt­tö­jen talo, poi­kien talo, Ter­veys­neu­vonta Vinkki, ev.lut. seu­ra­kunta, Nuor­ten Ystä­vät, Oulun kau­pun­gin päih­de­pal­ve­lut, Kirs Oulu, Riko­suh­ri­päi­vys­tys ja Ehyt ry.


Ter­ve­tu­loa!

Tapah­tu­man jär­jes­tä­jää Oulun Polii­si­lai­tos

www.facebook.com/oulunpoliisi/