Tapahtuma
pe 10.5.2019
klo 15.00 — 16.30

Puhallinorkesterit Kesäkadulla

Oulun kon­ser­va­to­rion nuo­ri­so­pu­hal­li­nor­kes­te­rit Primo, Spi­rito, Vir­tuoso ja Viventi sekä muu­tama muu Oulun alu­een aikuis­ten har­ras­ta­jaor­kes­te­rit tule­vat pitä­mään ilta­päi­vä­kon­ser­tin Val­kean kesä­ka­dulle.

Ter­ve­tu­loa!