Tapahtuma
la 1.12.2018
klo 13.00 — 15.00

Peltokurki

Tuo­reen oulu­lai­sen duon voi­maan­nut­ta­vassa musii­kissa kitey­tyy yhteen­hiou­tu­nut, ilmai­su­voi­mai­nen stem­ma­laulu, kos­ket­ta­vat sanoi­tuk­set ja vah­vat melo­diat.
Anna Pel­to­maan ja Emma Kur­ki­sen tuo­tan­nossa yhdis­ty­vät kieh­to­vasti dis­ney­mäi­set melo­diat, tai­tu­ri­mai­set sovi­tuk­set sekä suo­ma­lai­nen melan­ko­lia.

Pel­to­kurki saa­puu kaup­pa­kes­kus Val­ke­aan lau­an­taina 1.12. klo 13–15 anta­maan mais­tiai­sia tule­vasta Val­ve­sa­lin Pel­to­kurki Orc­he­stra ‑kon­ser­tista.
Lau­la­ja­kak­si­kon lisäksi Val­kean lavalla näh­dään kon­ser­tissa soit­ta­via muusi­koita.

Lavan somis­ta­mi­sesta vas­taa oulu­lai­nen juh­la­kauppa Somiana, joka tar­joaa kivi­jal­ka­myy­mä­mä­läs­sään ‑10% alen­nuk­sen ostok­ses­tasi Pel­to­kur­jen kon­sert­tiflye­ria vas­taan.
Flye­reita jae­taan tapah­tu­massa.

Ter­ve­tu­loa!