Tapahtuma
ke 6.11.2019
klo 10.00 — 18.00

Nenäpäivätapahtuma järj. Oulun Tuomiorovastikunta

Oulun tuo­mio­ro­vas­ti­kun­nan jär­jes­tämä Nenä­päi­vä­ta­pah­tuma — ja keräys. Nenä­päivä on Suo­men haus­kin ja suu­rin hyvän­te­ke­väi­syys­kam­panja. Varoja kerä­tään, jotta jokai­sella lap­sella olisi mah­dol­li­suus hyvään elä­mään.

Ohjelma:

14:00 Ari Vaa­lamo, kitara ja laulu

14:30 Ari Vaa­lamo, kitara ja laulu

15:15 Sulo Räinä, sahan­soitto, Kauko Kor­kala, man­do­liini

15:45 Mikko Salmi, kitara ja laulu

16:00 Täh­ti­sir­kus, Mino­tau­rit, sir­kus­esi­tys

16:30 Ariana, itä­mai­nen tanssi

16:45 Amani, lau­lu­ryhmä

Klo 10–18 pai­kalla lip­paita, joi­hin voi antaa lah­joi­tuk­sen maa­il­man las­ten hyväksi. Jaossa ilma­pal­loja, Nenä­päivä-kort­teja ja ‑tar­roja. Oulu­joen kir­kon nalle on tavat­ta­vissa ja halat­ta­vissa.

https://www.facebook.com/Nen%C3%A4p%C3%A4iv%C3%A4-Oulu-1699467936939192/

https://www.nenapaiva.fi/