Tapahtuma
ti 27.2.2024
klo 11.00 — 16.00

Oulun Postimerkkikerho Valkeassa ti 27.2.

Oulun Pos­ti­merk­ki­kerho viet­tää Kaup­pa­kes­kus Val­keassa Pos­ti­mer­kin päi­vää ti 27.2. klo 11–16.

Tie­toa pos­ti­merk­kien keräi­lystä, pos­ti­merk­ki­ko­koel­mien arvioin­tia. Tuo kokoel­masi arvioi­ta­vaksi, saat puo­lu­eet­to­man arvion ja suun­ni­tel­man, miten kokoel­maa olisi hyvä kehit­tää. Tar­vit­taessa avus­tamme myös kokoel­mien rea­li­soin­nissa.

Löy­dät Oulun Pos­ti­merk­ki­kerho ry:n pis­teen Val­kean Kesä­ka­dulta.

Ter­ve­tu­loa!