Tapahtuma
la 24.8.2019
klo 15.00 — 20.00

Oulun nuorisvaltuusto ONE

Oulun nuo­ri­so­val­tuusto ONE tulee Val­ke­aan teke­mään mie­li­pi­de­kar­toi­tusta, jossa kar­toi­te­taan nuor­ten vapaa-ajan­viet­to­paik­koja.

Olemma pai­kan päällä lau­an­taina 24.8. klo 15–20 sekä
sun­nun­taina 25.8. klo 15–20.

Ter­ve­tu­loa jut­te­le­maan!