Tapahtuma
pe 10.5.2019
klo 17.30 — 19.30

Oulun Miekkailuseura

Oulun Miek­kai­luseura osal­lis­tuu “unel­mien lii­kun­ta­päi­vään”. Unel­mien lii­kun­ta­päi­vän tar­koi­tus on tar­jota mah­dol­li­suuk­sia naut­tia, liik­kua ja oppia tun­te­maan uusia lajeja sekä lisätä vähem­mistö lajien tie­toi­suutta.

Oulun Miek­kai­luseura jär­jes­tää urhei­lu­miek­kai­lu­näy­tök­sen, jonka jäl­keen ylei­sön on mah­dol­lista kokeilla miek­koja ja miek­kai­lua tai ottaa kuvia.

Ter­ve­tu­loa!