Tapahtuma
pe 7.6.2019
klo 11.00 — 18.00

Oulun Kosmetologikoulu

Oulun Kos­me­to­lo­gi­koulu jal­kau­tuu Val­ke­aan 60-vuo­tis syn­ty­mä­päi­vän kun­niaksi.

Pai­kalla esi­tel­lään kou­lun toi­min­taa ja kou­lun oppi­laat teke­vät mak­sut­to­mia pie­niä hoi­to­näyt­teitä ohi­kul­ki­joille, kuten kyn­sien lak­kausta, käsi­hie­ron­taa ja huu­li­meik­kejä.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan kou­lun toi­min­taan ja pal­ve­lu­tar­jon­taan!